ANGLIČTINA

Angličtina nás provází celým táborem

Prakticky každé dopoledne probíhá konverzačně-hravou formou výuka angličtiny. Celý táborový pobyt je navíc dokreslen napínavým příběhem, plným anglicky hovořících postav a dětí, které postupně příběhovou zápletku řeší. Zde kombinují angličtinu a sportovně laděné hry v přírodě. Klíčovou součástí skupiny lektorů jsou i rodilí mluvčí (zkušení a certifikovaní pro výuku dětí), kteří se aktivně dětem věnují během celého dne - tedy i během sportovních her či různorodých dílen. Všichni (i ti nejmenší táborníci) tak mají spoustu příležitostí si angličtinu osvojit a ztratit ostych ji používat.

Anglické skupinky

Aby naše anglická dopoledne bavila všechny stejnou měrou, jsou děti hned první den rozděleny do skupin podle jejich jazykových dovedností. Namísto rozřazovacího testu si ale naši lektoři s dětmi povídají o zcela běžných věcech a tím přijemnou formou poznávají úroveň angličtiny každého táborníka. Toto rozdělení se ještě po prvním anglickém dopoledni upravuje na základě doporučení lektora. Skupinky jsou maximálně 10 člené a tak má každý lektor skvělou možnost věnovat se každému táborníkovi individuálně a tím zlepšovat jeho/její angličtinu.

Anglická dopoledne

Snažíme se anglická dopoledne dělat zábavně a to se nejlépe dělá v přírodě, popřídadě v prostorách tábora (kvůli nepříznivému počasí). V okolí je spousta krásných míst, která přímo lákají ke hrám nebo konverzaci. Začínáme nejčastěji tím, že si chvíli povídáme o tom, jak se nám spalo, co jsme zažili a co se událo v celotáborové hře. I ty nejmenší děti jsou po několika dnech schopny vytvářet věty tak, aby sdělily své pocity a potřeby.
V dalších částech se už liší hodiny menších a větších dětí. Zatímco menší táborníci si ponejvíce osvojují nová slovíčka a fráze při hrách, větší pracují hlavně na tématických projektech nebo diskusích. Jsou to totiž činnosti, na které se ve škole obvykle nedostává. Děti si tak aktivně a samostatně doplňují potřebnou slovní zásobu od kamarádů, lektorů nebo z pečlivě zvolených materiálů, které jsou každý den připraveny specificky pro dannou anglickou skupinu.

Zahraniční lektoři

Naši zahraniční lektoři na táboře dětem zajišťují kontakt se skutečnou podobou mluveného jazyka. Střídají se u všech anglických skupinek, takže se s nimi setkají i ti nejmenší, pro které je to mnohdy první příležitost seznámit se s člověkem, který by nemluvil naší rodnou češtinou. A právě tato zkušenost může děti přesvědčit o smysluplnosti studia cizích jazyků. Větší táborníci pak mají možnost odposlouchat správný přízvuk a pobavit se o věcech, na které by se nikdy neměli čas zeptat. Naši zahraniční lektoři (táborově jim říkáme nativové) jsou z ryze anglicky mluvících zemí (USA, Velká Británie, Austrálie apod.)

Metodika výuky

Zapsaný spolek Sunrise má pro výuku anglického jazyka vytvořenu vlastní metodiku, která vznikla na základě mnohaletých zkušeností práce s dětmi nejen doma, ale i v zahraničí. Metodika je vytvořena na míru výuky dětí předškolního i školního věku v táborovém prostředí a formuje celý táborový den (nikoli pouze anglická dopoledne). Vycházíme vždy z nových poznatků v oblasti pedagogiky a dětské psychologie a naši lektoři ji každoročně doplňují novými postřehy a osvědčenými nápady.

Vzkaz od rodilého mluvčího

Daniel byl jeden z lektorů, který s námi na tábor jel v minulosti.

Dear Parents,
This is Daniel, one of the native speakers here at Sunrise. I have really enjoyed teaching and speaking with the children here. I am really impressed at how well they can speak English at such young ages. I also like their enthusiasm to learn during the lessons. With the older kids we have had some really good discussions about the differences between the US and the Czech Republic and since many of the children are from different places throughout the Czech Republic they have told me about some interesting places that I would like to visit while I'm here. Even after the lessons the children are always coming up to me and asking me questions and getting me to play games with them which is great because it means even more speaking practice for them. Even the smaller children seem to really enjoy practicing the words and phrases they can say with me.
Being at this camp has been a really excellent experience for me. All the leaders are very nice and everything is very well organized which creates a wonderful environment for not only us as leaders but for the children as well. After lessons we have afternoon activities and games for the children and I think they sometimes forget that they are learning English since they are having fun. At first I think the kids were a little shy around me but now they have really warmed up to me and look at me as a friend more than a teacher. It really has been great for everyone and I am not looking forward to when it ends.
Sincerely,
Daniel