PŘÍJEZD A ODJEZD

Odjezd

Na tábor odjíždíme v sobotu 30.6.2018 v 9:00 z areálu Autobusového nádraží Letňany. Pro zvládnutí nutné administrativní agendy je sraz již v 8:00. Vzhledem k časově omezenému vjezdu autobusů do areálu Vás prosíme o maximální možnou dochvilnost.

Nezapomeňte, prosím, zajistit a přinést všechny potřebné dokumenty, které je nutné před odjezdem odevzdat hlavnímu vedoucímu či zdravotnici Lence Šteklové.

Příjezd

Z tábora se vracíme v sobotu 14.7.2018 na stejné místo, areál Autobusového nádraží Letňany, cca ve 13:00. Přesný čas upřesníme v aktualitách podle odjezdu autobusů z místa konání tábora.

Popis místa příjezdu/odjezdu a možnosti parkování:

Konečná stanice metra trasy C - Letňany, u parkoviště autobusů, kousek od výstupu z metra.

Parkování je možné na záchytném parkovišti P+R. Vjezd na toto parkoviště je z ulice Listova.